Enterprise Architect - Regionfastigheter - Malmö

Välkommen till en mycket spännande resa, där du kommer att ha en ”spindel i nätet funktion” med många intressanta kontaktytor och får jobba i framkant när det gäller teknik och arkitektur.
Scroll to content

 

Enterprise Architect till Regionfastigheter i Malmö      

Regionfastigheter utvecklar Region Skånes fastigheter. Vi förvaltar drygt 1 miljon m2 i egna fastigheter och ansvarar för fastighetsdrift och fastighetsunderhåll. Dessutom hyr vi cirka 500 000 m2 runt om i Skåne av andra fastighetsägare. Regionfastigheter ansvarar också för all om- och nybyggnation av Region Skånes lokaler. Just nu gör vi de största investeringarna någonsin på sjukhusområdena i Skåne, och bygger ut infrastrukturen med en servicedepå för Öresundstågen, spårvagnsdepå i Lund och planerar för flera nya bussdepåer. Vi är cirka 350 anställda + 500 konsulter, med bred och stark kompetens inom byggprojektledning, teknik och fastighetsförvaltning.

Regionfastigheter är en egen förvaltning inom region Skåne. Förvaltningen omsätter 2,5 Mdr SEK i enbart driftkostnader. Region Skåne, omsätter 40 Mdr SEK, har 35.000 anställda och har 25 Mdr i investeringar.

Vårt arbete bidrar till ständigt bättre förutsättningar för vård, trafik och utveckling i Region Skåne. https://skane.se/vibygger Region Skåne står de närmaste åren inför stora fastighetsinvesteringar, framför allt på sjukhusområdena i Helsingborg, Malmö och Lund. Läs mer på www.skane.se/framtidenssjukvard

Regionfastigheter projektleder, bygger och utvecklar stora komplexa projekt i känslig sjukhusmiljö. Vi förvaltar såväl fastigheter som avancerade tekniska system och måste kunna garantera en hög driftsäkerhet under årets alla dagar. Vårt arbete är en förutsättning för säker och trygg vård. Därutöver bygger vi också ut infrastrukturen för kollektivtrafiken i Skåne med nya servicedepåer för buss, spårvagn och tåg. Digitalisering är viktigt för oss på Regionfastigheter för att kunna bedriva en modern och effektiv fastighetsförvaltning och möjliggöra vår vision av det smarta sjukhuset. Ett sjukhus där vi tydligt kan optimera drift, energianvändning och skapa robusthet. Vi har en tydlig strategi och målbild med projekt som ska optimera vår väg framåt.

För att strukturera nuvarande system, föreslå förbättringar och skapa framtida system välkomnar vi nu en Enterprise Architect. Tjänsten är ny och personen kommer att få en mycket spännande roll att fylla.

Idag fylls rollen av inhyrda konsulter och för att minska risken för kompetenstapp, när konsulterna slutar och att detta är en strategisk viktig roll för Regionfastigheter, så har vi valt att rekrytera denna viktiga roll till den interna organisationen.

Arbetsuppgifter

I rollen som Enterprise Architect hos oss har du en sammanhållande funktion för arkitekturarbetet inom organisationen och ansvar för helhetssynen på Regionfastigheters IT- och digitaliseringsarkitektur. Du har ett övergripande ansvar för att leda, driva och utveckla verksamheten i linje med Regionfastigheters mål och strategier enligt fastställd målbild för digitalisering. Vidare kommer du att ha ansvar för budgetplanering och uppföljning, samt sätta och följa upp mål och nyckeltal för funktionen.

Regionfastigheter äger och utvecklar alla fastigheter och ansvarar för plan- och byggprocess. Rollen kommer att ingå i området Verksamhetsutveckling.

Du rapporterar till Mats Ranbro, Enhetschef Region Fastigheter.

Vidare kommer Enterprise Arkitekten ingå i Regionfastigheters tekniska forum. Det finns många kompetenta partners från bla, IBM, BIM Object, Tengblom, Schneider Electric, Skanska och Esri. Dessa partners arbetar i regel som experter och lösningsarkitekter i våra digitala utvecklingsprojekt.

Det finns en väl utarbetad digital målbild, digital strategi, årliga handlingsplaner och budgetar på plats.

I det digitala transformationsarbetet så balanserar Regionfastigheter sin portfölj med både långsiktiga och kortsiktiga projekt som gör att Regionfastigheter kan hämta hem sina investeringar snabbare. Vidare driver Regionfastigheter alltid ett flertal pilotprojekt och POC (Proof of Concept) projekt.

Enterprise arkitekten kommer att ta lead i alla tekniska arkitekt och process frågor avseende digital transformation.

Viktigt är att personen måste kunna prata med både personer inom olika byggprojekt och verksamhetsledning och viktigt att personen kan anpassa sin kommunikation utifrån vem som är mottagare. Det är inget krav att personen måste ha arbetat med olika byggprojekt men du måste kunna förstå hur byggprojekt fungerar.

Det finns en omfattande driftövervakning för alla sjukhus och transaktionsdata från alla sensorer och dessa lagras i molnet för att de skall bli mer prediktiva. Regionfastigheter har ett system för SCADA och transaktionsdata som ska kompletteras med Building Analytics och BI.

Som Enterprise Architect kommer du bland annat att ansvara för att:

- Kartlägga och kategorisera övergripande arkitektoniskt nuläge, samt möjliggöra vår vision och strategi inom digitalisering.

- Ta fram, hantera och vidareutveckla metoder och ramverk, samt ta fram en lämplig målarkitektur för Regionfastigheter.

- Delta i arkitekturforum med chefsarkitekt på Region Skåne för att säkerställa att vi har en samsyn.

- Kvalitetssäkra och hantera arkitekturprocessen, inklusive avvikelsehantering.

- Bygga upp ett framtida arkitekturråd inom Regionfastigheter.

- Omvärldsbevaka, exempelvis genom att följa nationell och regional samverkan samt delta i relevanta forum kopplade till digitalisering inom fastighetsområdet

- Stödja verksamheterna i relaterade frågor vid strategiska vägval och agera mentor i arkitekturfrågor.

Kvalifikationer  

Vi välkomnar dig som har högskole- eller universitetsutbildning inom systemvetenskap, datavetenskap eller motsvarande. Du har även erfarenhet av digital transformation, arbete som Enterprise Architect och arbete i offentlig sektor eller motsvarande. Goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift är också ett krav. Vi ser erfarenhet av arbete inom byggbranschen och databashantering som meriterande. Vidare tror vi att du har utmärkta tekniska, analytiska och projektledar erfarenhet.

En central del av ditt arbete handlar om att driva och definiera Regionfastigheters IT-arkitektur och vi ser därför att rollen kräver analytisk färdighet, förmåga att arbeta självständigt och en god lednings- och organisationsförmåga. Du har en tydlig och målinriktad kommunikation, beskrivs som en god ledare och har förmåga att prioritera bland dina uppgifter. Vidare har du ett genuint intresse för att leda och se medarbetare utvecklas. Vi ser även att du är en god lyssnare och värdesätter goda samarbetskontakter, såväl internt som externt. Därutöver har du en ekonomisk medvetenhet och förstår samt tillämpar affärsmässiga principer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.  

Vidare måste Enterprise Arkitekten, vara väl förtrogen med OSSI-modeller, segmentering, API:er, middlewear, känsliga skyddsvärda installationer, etc. Det är en klar fördel om personen har erfarenhet av IoT, SCADA och molntjänster.

 

Övrigt  

Marknadsmässig lön utifrån erfarenhet och kompetens

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning:   Heltid 

Placeringsort: Malmö (Boende på orten eller på rimligt pendlingsavstånd)

Tillträde enligt överenskommelse

Tjänsten är säkerhetsklassad, varför slutkandidaten kommer att genomgå olika bakgrundskontroller

 

Välkommen till en mycket spännande resa, där du kommer att ha en ”spindel i nätet funktion” med många intressanta kontaktytor och får jobba i framkant när det gäller teknik och arkitektur.

I denna rekrytering samarbetar Regionfastigheter med Additude Executive Search, Malmö

Kontaktperson: Klas Mårtenson

Email – klas.martenson@additude.se

Tel +46705909466

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Malmö

211 36 Malmö Vägbeskrivning

Jobbar du redan på Additude?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor